To veletablerte murmesterfirma i Steinkjer og Inderøy valgte å slå seg sammen i 2014. Murmester Bjørnar Slålie as og Murmester Håvard Lindtner as etablerte da et nytt selskap som fikk navnet Murmestrene Slålie & Lindtner as.

Sammenslåingen skjedde som en følge av ønske om å skape et bredere og større faglig miljø og for å stille i en ny klasse når det gjelder kapasitet.

Bedriften har for tiden 13 ansatte hvorav 3 med mesterbrev, 7 svenner og 3 lærlinger. Vi har kontorlokaler i Seilmakergata 1, 7725 Steinkjer.

Selskapet dekker alle aktiviteter innen fagfeltet. Vi er primært rettet mot større oppdrag/byggverk, men tar også oppdrag på privatmarkedet.

Bedriften er tilknyttet Norske Murmestres Landsforening og er medlem i Nord-Trøndelag Murmesterforening.